IRC

Podľa posledných správ budú staré IRC kupóny (vydávané do konca roku 2001) postupne sťahované z obehu, ale v platnosti budú až do konca roku 2006. Nové, rozmerovo väčšie IRC vydávané od 1.1.2002 budú mať platnost 5 rokov a po jej uplynuti budu nepoužiteľné. Podľa správ od Juraja OM2SA majú rozmer A6 a sú ťažšie než QSL...

Informácia prebratá z IDXP č. 566, ktorého editorom je Števo OM3JW .