18. apríl je Svetovým dňom rádioamatérov. Rádioamatéri sú dlhé roky dôležitým zdrojom inovácii a nových nápadov v telekomunikačných technológiach. Minulé storočie nám na začiatku prinieslo Marconiho preklenutie Atlantiku pomocou rádiových vĺn a okrem toho bolo storočím vzrušujúcich rádioamatérskych bezdrôtových experimentov. Rádioamatéri boli prví, ktorí využívali špeciálne vlastnosti ionosféry a vedeli ich využiť pre komunikáciu s celým svetom. Patrili medzi prvých, ktorí vysielali hlas s využitím iba jedného postranného pásma vďaka čomu sa znížili požiadavky na šírku vysielaného pásma a výkon. Rádioamatéri boli priekopníkmi pri používaní mikroprocesorov pre datovú komunikáciu, popularizáciou Packet Rádia a vývojom nových komunikačných protokolov prispeli k veľkému napredovaniu komunikačných technológii.
Po vstupe do nového storočia rádioamatéri zostali na čelných pozíciach v mnohých oblastiach. Svetový deň rádioamatérov, ktorý je každý rok 18. apríla je výročím založenia International Amateur Radio Union, ktoré sa uskutočnilo tento deň v Paríži v roku 1925. Je príležitosťou na prestávku a zamyslenie sa nad momentálnymi výsledkami a smerovaním rádioamatérstva.

Pri príležitosti Svetového dňa rádioamatérov vydáva PZK Poľská rádioamatérska organizácia diplom. O jeho podmienkach sa môžete dočítať na stránke  http://qtc.radio.org.pl/ward/en.php

Rado OM6KW