JOTA 2002

 
Zdravím Vás milí rádioamatéri.

V dňoch 19.10. - 20.10. sa OM3KFY/p zúčastní skautského JOTA víkendu (počas tohto víkendu skauti po celom svete nadväzujú spojenie pomocou rádioamatérskych staníc - bližšie informácie na konci e-mailu).
Budeme vysielať z Bratislavy - Starého mesta. Už tradične bola vybraná lokalita, ktorá platí do "Diplomu Slovenské hrady a zámky" pod kód BA-03. Mali by sme vysielať hlavne na 80 metroch. Vysielať budú hlavne začiatočníci, preto prosím skúste prižmúriť oko nad ich prevádzkou (budeme sa snažiť aby to bolo čo najlepšie :-)
 jota.jpg (9859 bytes)

Môžete nás zavolať na pasme, alebo sa na nás prísť pozrieť. Vysielame z Ústredia slovenského skautingu, Pražská 11, Bratislava (asi 150m od križovatky pod Hl. stanicou smerom na Patrónku), bývalá budova SME - teraz budova Fondu deti a mládeže.

teší sa na Vás - Rado OM2ZZ

Radovan Vláčilík
tel/fax: 02 / 57 297 305
e-mail: radovan.vlacilik@scouting.skJamboree on the Air (JOTA) je podujatie, počas ktorého skauti a skautky z celého sveta spoločne nadväzujú spojenie pomocou rádioamatérskych staníc, rozprávajú sa o svojich skautských zážitkoch, vymieňajú si pozdravy a adresy. JOTA sa prvý krát uskutočnila v roku 1958 a vďaka nemu sa odvtedy už mnoho mladých dozvedelo viac o skautingu v iných krajinách. Veľa priateľstiev vzniknutých na JOTA pokračovalo písaním si i po jeho skončení. Do JOTA sa môžu skauti zapojiť prostredníctvom staníc, ktoré môžu obsluhovať rádioamatéri s vysielacou licenciou.
(Jozef Baláž - Medzinárodné dimenzie skautingu)

Bližšie informácie nájdete na internetových stránkach:

www.scouting.sk/jota  - slovensky
www.scout.org/jota  - anglicky