Diplom 666 let města Holice

Diplom vydávají Radioklub OK1KHL Holice při AMK Holice a Městský úřad Holice u příležitosti 666 let založení města. Diplom Holice 666 je vydáván na základě písemné žádosti zaslané na adresu radioklubu OK1KHL. Žádost s výpisem spojení musí obsahovat základní údaje o spojení: datum, čas, pásmo, druh provozu, značku, report (u SWL značku protistanice), QTH, body a jejich celkový součet a čestné prohlášení. Platí spojení na KV a VKV pásmech všemi druhy provozu i v době konání závodů od 1.1.2002 do 31.12.2002. Neplatí spojení přes převaděče. Více spojení s jednou stanicí (call) ve stejný den platí pouze jiným druhem provozu nebo na jiném pásmu. O Diplom Holice 666 možno požádat po získání minimálního počtu bodů 666, které možno získat tím, že : - za spojení se stanicí OK5H je 50 bodů - za spojení se stanicí OL5T je 30 bodů - za spojení se stanicí OK1KHL je 20 bodů - za spojení se členy radioklubu OK1KHL je 10 bodů - za spojení se stanicí 9A0A v době od 15. do 30. července je 50 bodů - radioamatéři a SWL mladší 18 let (rozhoduje rok narození) body násobí 2x Žádost o diplom se podává ihned po dosažení potřebného počtu bodů, nejpozději však do 31.3.2003 na adresu:
Radioklub OK1KHL Holice, Nádražní 675, 534 01Holice
Poplatek za vydání diplomu je 50,-Kč. Pro radioamatéry a SWL mladší 18 let (rozhoduje rok narození) je diplom vydáván zdarma. Kdo první splní podmínky a získá diplom, může si vybrat mezi 1 000 QSL lístků vytištěných pro danou stanici a nebo účastí v jednom z WW Contestu v kategorii M/M s týmem OL5T.

Seznam aktivních členů Radioklubu OK1KHL Holice: OK1BJP, OK1DUO, OK1DXF, OK1FEZ, OK1FLM, OK1HSK, OK1JCM, OK1KA, OK1MD, OK1NR, OK1PAT, OK1QM, OK1SAO, OK1TC, OK1TNM, OK1TVA, OK1TVD, OK1VEM, OK1VEY, OK1WAW, OK1WLT, OK1WRA, OK1WWJ. -- Ing. Jaroslav Meduna