Do zoznamu jednopásmových DXCC diplomov vydávaných ARRL bol doplnený i diplom za pásmo 30 metrov (10.100 - 10.150 kHz).
Rádioamatéri, ktorí majú potvrdené spojenia na 30 m so stanicami z minimálne 100 krajín môžu svoje žiadosti o vydanie diplomu podávať od 1. októbra 2002.
Rádioamatéri z USA, ktorí chcú, aby im bol vydaný akýkoľvek DXCC diplom musia byť členmi ARRL.

Rado OM6KW