Kódex DX správania

1.     Pred zavolaním DX stanice budem počúvať a ešte počúvať, aby som mal prehľad o staniciach na pásme.

2.     Budem volať len vtedy, keď DX stanicu dobre počujem a prečítam jej značku.

3.     Nebudem sa spoliehať len na DX cluster a predtým ako začnem volať, si overím značku DX stanice.

4.     Nebudem rušiť DX stanicu ani nikoho, kto ju volá. Nikdy nebudem ladiť vysielač na DX frekvenci alebo v úseku, kde DX stanica počúva.

5.     Skôr než DX stanicu zavolám, si skontrolujem, či mám správne zapnutý SPLIT.

6.     Skôr než DX stanicu zavolám, počkám kým dokončí spojenie. Nikdy nebrejkujem do spojenia (ani CW, ani SSB).

7.     Pri volaní dám vždy celú svoju značku spôsobom <moja značka> a nič viac. Nikdy nie značku DX stanice, žiadne DE, ani K na konci.

8.     Zavolám (len jeden raz) a potom primeranú chvíľu počúvam. Keď DX neodpovedá, tak po 3-4 sekundách zavolám znovu. Nebudem volať bez prestávky.

9.     Nebudem ďalej volať, keď DX operátor odpovedá inej značke ako mne.

10.   Nebudem volať, keď sa DX operátor pýta na značku, ktorá sa ani nepodobá na moju.

11.   Nebudem volať, keď DX stanica volá inú geografickú oblasť ako je moja.

12.   Keď mi DX operátor odpovie (mojej značke), ja mu odpoviem výlučne spôsobom <report+TU> (napríklad <599TU> na CW, prípadne <QSL 59 thanks> na SSB). Svoju značku zopakujem len vtedy, keď si myslím, že ju zachytil nesprávne. Vtedy mu odpoviem spôsobom <moja značka 599TU> na CW alebo <moja značka 59 thanks> na SSB.

13.   Budem vďačný, keď urobím spojenie a nezačnem hneď vyrábať spojenia na klub a kamarátov, aby som si posilnil ego.

14.   Keď dám DX stanicu do DX clustra, uvediem len informácie užitočné pre iné stanice. Nikdy nepíšem <tnx QSO>, <konečne> a podobné chvály, že ja som to QSO spravil.

15.   Budem rešpektovať ostatných rádioamatérov (aj tých v mojom okolí) a budem sa správať tak, aby som si získal ich rešpekt.

 

Viac informácií o kódexe nájdete na stránke FOC a veľa užitočných informácií je aj na stránke G4IFB.