Diplom Jozef Murgaš

 

 

Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov na počesť Jozefa Murgaša (17.2.1864 – 23.5.1929), slávneho slovenského vynálezcu, priekopníka rádiotelegrafie.

 

Diplom sa vydáva v kategórii KV a VKV. Každá kategória má samostatné číslovanie. Druh prevádzky bude na diplome vyznačený, ak o to žiadateľ požiada. Diplom môžu získať rádioamatéri z celého sveta po splnení týchto podmienok:

 

Kategória KV

OM a OK stanice musia nadviazať celkom 12 spojení a z toho musí byť:

1 QSO so stanicou z Bratislavy

3 QSO so stanicami z okresu Banská Bystrica (BBY)

2 QSO so stanicami z okresu Brezno (BRE)

1 QSO so stanicou z okresu Prievidza (PRI)

1 QSO so stanicou z OK – QTH Praha

2 QSO so stanicami z HA – 1 QSO s HA5 (Budapešť) a 1 QSO s HA2

1 QSO so stanicou z DL – DARC distrikt C (Mníchov)

1 QSO so stanicou z W3 – štát Pennsylvania

 

EU stanice musia nadviazať celkom 7 spojení nasledovne:

2 QSO so stanicami z OM – 1 QSO so stanicou z Bratislavy a 1 QSO so stanicou z Banskej Bystrice

1 QSO so stanicou z OK – QTH Praha

2 QSO so stanicami z HA – 1 QSO s HA5 (Budapešť) a 1 QSO s HA2

1 QSO so stanicou z DL – DARC distrikt C (Mníchov)

1 QSO so stanicou z W3 – štát Pennsylvania

 

DX stanice musia nadviazať spojenie so stanicami z OM, OK, HA, DL a W.

 

Kategória VKV

OM stanice musia nadviazať celkom 7 spojení nasledovne:

1 QSO so stanicou z Bratislavy

2 QSO so stanicami z okresu Banská Bystrica (BBY)

2 QSO so stanicami z okresu Brezno (BRE)

1 QSO so stanicou z okresu Prievidza (PRI)

1 QSO so stanicou z OK, HA a DL

 

OK1 stanice musia nadviazať celkom 3 spojenia nasledovne:

1 QSO so stanicou z Bratislavy

1 QSO so stanicou z Prahy

1 QSO so stanicou z DL

 

OK2 stanice musia nadviazať celkom 3 spojenia nasledovne:

1 QSO so stanicou z okresu Banská Bystrica (BBY)

1 QSO so stanicou z Prahy

1 QSO so stanicou z HA

 

EU stanice musia nadviazať celkom 3 spojenia nasledovne:

2 QSO so stanicami z OM

1 QSO so stanicou z OK, HA a DL

 

 

Do diplomu platia spojenia uskutočnené od 1.1.2009. Je možné pracovať všetkými druhmi prevádzky na všetkých rádioamatérskych pásmach vrátane pásiem WARC. Neplatia spojenia cez akékoľvek prevádzače. Pre rádiových poslucháčov (SWL) platia rovnaké podmienky.

 

Žiadosť s výpisom z denníka (GCR list), overenú a podpísanú dvoma koncesovanými rádioamatérmi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok pre získanie diplomu, spolu s poplatkom za vydanie diplomu, sa zasiela na adresu diplom. manažéra: OM3CDN, Milan Horváth, Lopenícka 23, 83102 Bratislava.

 

Poplatok za diplom pre žiadateľov z OM je 3 €, pre žiadateľov z OK je 4 €. Pre žiadateľov z EU a DX stanice je poplatok 10 IRC alebo 5 €, resp. 7 USD. K žiadosti priložte doklad o zaplatení poplatku, ak ste platili poštovou poukážkou. Podľa možnosti priložte i samolepku s vašou adresou. Príspevok na spiatočné poštovné je 0,50 € od OM a 1,00 € od žiadateľov z OK.