DIPLOM – Majstrovstvá sveta v hokeji 2011

 

 

Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov pri príležitosti 75. Majstrovstiev sveta v hokeji, konajúcich sa na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach v dňoch od 29. apríla do 15. mája 2011.

 

Diplom sa vydáva v kategórii KV. Druh prevádzky je CW, SSB, DIGI. Druh prevádzky bude na diplome vyznačený, ak o to žiadateľ požiada. Diplom môžu získať rádioamatéri z celého sveta po splnení týchto podmienok:

 

Je potrebné uskutočniť nasledovné spojenia:

 

OM a OK stanice:   5 QSO so stanicami z Bratislavy

                          5 QSO so stanicami z Košíc

                          3 QSO so špeciálnymi stanicami

 

EU stanice:           3 QSO so stanicami z Bratislavy

                          3 QSO so stanicami z Košíc

                          2 QSO so špeciálnymi stanicami

 

DX stanice:           1 QSO so stanicou z Bratislavy

                          1 QSO so stanicou z Košíc

                          1 QSO so špeciálnou stanicou

 

Špeciálne stanice sú: OM1SZLH, OM2IIHF, OM6IIHF, OM6SZLH, OM75IHWC, OM2011GOOOLY, OM2011IHWC, OM2011IIHF a prípadne ďalšie, ktoré budú vydané k MS v hokeji.

 

Do diplomu platia spojenia uskutočnené od 1.4.2011 do 31.5.2011. Platia spojenia na všetkých rádioamatérskych KV pásmach vrátane pásiem WARC. Neplatia spojenia cez akékoľvek prevádzače. Diplom sa vydáva za rovnakých podmienok aj pre poslucháčov.

 

Žiadosť s výpisom z denníka (GCR list), overenú a podpísanú dvoma koncesovanými rádioamatérmi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok pre získanie diplomu, spolu s poplatkom za vydanie diplomu sa zasiela na adresu diplomového manažéra SZR: Milan Horváth, OM3CDN, Lopenícka 23, 831 02 Bratislava.

 

Poplatok za vydanie diplomu pre žiadateľov z OM je 4 €, pre žiadateľov z OK je poplatok 5 € a pre EU a DX stanice je poplatok 10 IRC alebo 6 € alebo 8 USD. Žiadosti sa prijímajú do 31.12.2011. Diplomy budú zasielané v priebehu 1. štvrťroka 2012, postupne podľa došlých žiadostí.