OM VKV/UKV rebríček

 

Rebríček je zostavovaný za účelom podpory VKV aktivity na Slovensku. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Rebríček je vedený v kategóriách podľa pásiem a podľa druhu šírenia. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. V rubrike počet lokátorov sa uvádza počet potvrdených lokátorov, v rubrike počet zemí DXCC sa uvádza počet potvrdených zemí. Poradie bude zostavené podľa počtu lokátorov. Výsledky budú zverejnené v Rádiožurnále 1/10.

 

Hlásenia je potrebné zaslať do 22.1.2010 e-mailom na om3ei@stonline.sk alebo poštou na adresu: Rádiožurnál, Bakošova 16, 84103 Bratislava.

 

 

Formulár hlásenia do OM VKV/UKV rebríčka