Stretnutie rádioamatérov Tatry 2010

36. ročník stretnutia rádioamatérov vo Vysokých Tatrách je úspešne za nami. Stretnutie sa konalo v tradičnom termíne, tretí víkend v novembri, na tradičnom mieste v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch. Prípravy na stretnutie začali, ako obyčajne, už v lete. Jediný problém bola rekonštrukcia hotela Hutník 1, tak sme boli len v hoteli Hutník 2, kde sme mali k dispozícii asi 240 miest. V minulých rokoch sa pohyboval počet ubytovaných účastníkov okolo 250-280, a tak sme sa museli trochu uskromniť.

Na propagáciu stretnutia bola urobená web stránka, ktorá informovala o prípravách na stretnutie a cez stránku sa na stretnutie dalo aj prihlásiť. Ďalej bolo stretnutie propagované v Rádiožurnále a v správach OM9HQ. Na príprave stretnutia pracovali prezident SZR Roman OM3EI, Braňo OM2FY, členovia PrSZR a organizátori z OM3KTY. Prednášky, prezentácie a zborník zabezpečovali Tono OM3LU a Štefan OM3JW.

Účastníci stretnutia začali prichádzať už pred obedom, ale prezentácia začala tesne po obede a najväčšia vlna prichádajúcich bola medzi 15. a 20. hodinou. Privítalo ich pochmúrne a neskôr aj daždivé počasie, ale teploty okolo 10 stupňov pozývali hlavne rodinných príslušníkov na prechádzky tatranskou prírodou. Na prezentácii sme dostali ubytovanie, QSL lístky a mohli sme si zaplatiť členské do SZR, či predplatné na Rádiožurnál. Podvečer sa všetci aspoň na chvíľu pozreli do telocvične na burzu alebo na výstavu meracích prístrojov, ktorú pripravili Miro OM3CU s Danom OM6DJ, a večer sme strávili v bare pri debatách s priateľmi.  Keď v sobotu vyšli naši turisti na tatranské chodníky, čakalo ich tam príjemné slnečné počasie, ale my sme sa venovali programu stretnutia.

O deviatej zahájil Tono OM3LU slávnostné otvorenie stretnutia, na ktorom sa v telocvični zúčastnilo asi 150 amatérov. Privítal hostí – Ing. Kováčovú, Ing. Vaculíka z TÚ SR, Piotra SP2JMR prezidenta PZK, Karla OK1CF a Jardu OK1WF, zástupcov ČRK a Franza Sobotku OE1AOA/OM1SF, zástupcu OVSV. Ako hlavný bod predniesol prezident Roman OM3EI vyčerpávajúcu správu o činnosti SZR za uplynulé obdobie. Správu doplnili predsedovia komisií SZR, KV - Miro OM5RW, VKV – Jozef OM6AM a ARES – Jaro OM1II. Potom boli vyhodnotené preteky. Rasťo OM3BH vyhodnotil OM CW, OM SSB, Slovenský pohár, Mojo OM6MW OMAC, Miro OM5RW MSR na KV, Jozef OM6AM vyhodnotil Poľný deň mládeže a Rasťo OM3BH Prevádzkový VKV aktív a MSR na VKV.

Ako býva zvykom stretnutie pozdravili hostia - Ing. Kováčová, Ing. Vaculík, Piotr SP2JMR, Jarda OK1WF a nakoniec Franz OE1AOA/OM1SF nám pripravil prekvapenie. V mene rakúskej organizácie OVSV nám zapožičal lineárny prevádzač zo 70cm na 2m/13cm, ktorý bude inštalovaný na strednom Slovensku. V záverečnej diskusii nevystúpil ani jeden amatér, lebo záležitosti boli vydiskutované na zjazde SZR v septembri.

Hneď po slávnostnom otvorení začali prednášky a prezentácie. O vf meracom prístroji  NWT-500 hovoril Imro OM5GU s Tonom OM3LU pred plnou sálou. To isté sa zopakovalo po obede v tej istej sále, keď Fero OK1NOF a Tono OM3LU predstavili merací prístroj čítač/L/C. Pred obedom ešte zasadali aj členovia ARES pod vedením Jara OM1II. Poobede mal Zdeněk OK1DFC prednášku o EME transvertore na 13cm, konalo sa pravidelné VKV fórum pod vedením Rasťa OM3BH. Na KV fóre predniesol Štefan OM3JW pohľad na DX expedície a hlavne na švajčiarsku expedíciu na vietnamský ostrov Con Co. Potom v priamom prenose z Gambie informoval o expedícii Rišo OM2TW/OK8WW. Rasťo OM3BH porozprával o priebehu svetového šampionátu WRTC v Moskve a nakoniec Tono OM3LU v krátkosti predstavil poslednú verziu pripravovanej publikácie o histórii rádioamatérstva na Slovensku, ktorá vyjde knižne na budúci rok.

Záverečnou akciou stretnutia tradične býva veľký rádioamatérsky hamfest. Tento rok bol hamfest v hlavnej zasadačke, kde sa zmestilo asi 130 amatérov a ostatných 100 bolo vo foyer hotela pri bare. Zábava bola spestrená tombolou a karaoke, na ktorom sa predstavilo aj zopár amatérov.

Stretnutie hodnotili niektorí prítomní amatéri ako príjemný víkend strávený v kruhu priateľov – rádioamatérov, v príjemnom prostredí tatranskej prírody. Tým, že sme boli v jednom hoteli, zdalo sa, že nás bolo opäť veľa. V piatok nás prišlo navštíviť ďalších vyše 100 amatérov a v sobotu asi 150, čo dáva spolu číslo 500 návštevníkov stretnutia. Českí kolegovia nazvali stretnutie „pohodovým“, lebo všetko je na jednom mieste a na všetko je dostatok času.

Takže dovidenia o rok na stretnutí TATRY 2011.

 

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť na stránke Jozefa OM5MM:

http://picasaweb.google.com/om5mm.joe/HAMMeetingTatry2010#