Rádiokomunikačná konferencia WRC-07

 

Medzinárodná telekomunikačná únia ITU organizuje každé štyri roky svetovú rádiokomunikačnú konferenciu (WRC), kde delegáti členských štátov ITU rozhodujú o využití frekvenčného spektra. V dňoch 22.10. až 15.11.2007 sa v Ženeve uskutočnila konferencia WRC-07. Rádioamatérov na nej zastupovali predstavitelia IARU. O výsledkoch hovorí sekretár IARU, David Sumner, K1ZZ:

 

Za úspechy pre rádioamatérov môžeme považovať:

-    udržanie všetkých existujúcich rádioamatérskych pásiem

-    pásmo 135,7 – 137,8 kHz bolo celosvetovo pridelené amatérskej službe na sekundárnej báze, s max. vyžiareným výkonom 1 W EIRP.

-    do programu budúcej konferencie WRC-11 sa dostal bod, týkajúci sa pridelenia 15 kHz segmentu v pásme medzi 415 až 526,5 kHz na sekundárnej báze pre amatérsku službu

-    do agendy budúcej konferencie sa nedostali body, ktoré by vážne ohrozili kľúčové amatérske pásma

-    boli dosiahnuté niektoré pozitívne zmeny v tzv. „národných poznámkach pod čiarou“ pre pásma 1.8, 3.5, 50 a 432 MHz

 

Na druhej strane, nepodarilo sa presadiť nové pásmo 5 MHz a ani zaradenie tohto bodu do programu budúcej konferencie. Takisto sa do programu budúcej konferencie nepodarilo zaradiť ani otázku pásma 50 MHz v ITU regióne 1.

 

Rádioamatérska problematika tvorila samozrejme len malú časť programu konferencie WRC-07. Amatéri však boli zainteresovaní v jednom z najspornejších bodov agendy, týkajúcom sa alokácií v oblasti 4-10 MHz. Niekoľko európskych návrhov žiadalo rozšírenie rozhlasového pásma v tomto segmente o 350 kHz s poznámkou, že národné PTT môžu prideliť pásmo 5260 – 5410 kHz amatérskej službe na sekundárnej báze s max. vyžiareným výkonom 250 W. Rozhlasovým spoločnostiam sa však nepodarilo získať podporu ostatných regionálnych organizácií a nebol prijatý ani žiadny kompromis. Všetko preto zostalo bez zmeny, a tým zhasli aj naše nádeje na nové pásmo. IARU dúfala, že sa tento bod podarí aspoň presunúť na budúcu konferenciu, ale delegáti už nemali o to záujem. Nasledujúca konferencia WRC sa uskutoční v roku 2011.

 

Roman OM3EI