CQ  OK   CQ  OM   DE   OK1ICJ

 

Každý všedný deň (okrem víkendov a sviatkov) vysiela Jirko OK1ICJ uvedenú výzvu na kmitočte 3569,75 kHz od 21,19 miestneho času.

 

Vysiela tempom 12 wpm v dobrej viere, že sa niekto z OM alebo OK prihlási. Keď sa ozve jedna stanica, urobia normálne QSO. V prípade viacerých staníc prebieha prevádzka v krúžku s riadiacou stanicou. Stačí vyslať len RST, QTH, meno, prípadne ešte aktuálny výkon a použitú anténu. Rýchlosť vysielania sa riadi zásadou slušnosti, to znamená podľa najpomalejšieho účastníka.  Prihlásiť sa môžete aj v každej BK medzere, rýchlosťou podľa priania do 30 wpm.

 

 

Načo to je?

 

1. Na precvičenie telegrafnej prevádzky!

2. Kmitočtový normál (ako maják, loc. JN69OS), výkon 25 W.

3. Získanie reportu, zvlášť pre QRPP stanice.

 

 

V roku 2006 sa krúžku zúčastnili:

 

Január: OK1AQW, OK1JOC 10x, OK1ZKQ, OK2ZLA

 

Február: OK1AJZ, OK1IAL 2x, OK1JOC 8x, OK2ZLA

 

Marec: OK1FTG, OK1JOC 14x, OM7CG

 

Apríl: OK1AOU, OK1FMG, OK1FTL, OK1HB, OK1IAL, OK1IKP, OK1IVU, OK1JOC 10x, OK2BBR

 

Máj: OK1IAL, OK1JOC 11x, OK1MNH, OK2NMZ

 

Jún: OK1AHB, OK1DOL, OK1DVX, OK1GS, OK1IAL, OK1IF/p, OK1JOC 9x, OK1UN/exp, OK1YNM, OK2BEI, OL1EXP

 

Júl: OK1AYU, OK1JCQ, OK1JOC 7x, OK1OX, OK1PVR, OK1WVR,OK2PMX, OM7CG

 

August: OK1AHB 6x, OK1AKJ, OK1DOL, OK1DVX, OK1FTL, OK1JOC 4x, OK1WVR, OK1ZKQ, OK2PJH, OM3BT

 

September: OK1AHB 4x, OK1JOC 10x, OM3TGK

 

Október: OK1AHB 5x, OK1DVX, OK1JOC 9x, OK1WVR, OK2HMS, OK3MO, OM3CFF

 

November: OK1AHB 4x, OK1AHY, OK1DOD, OK1HDU, OK1IAL, OK1JOC 5x, OK2BPG, OK2TPS, OK2WE, OK9PDK, OM7CG

 

December: OK1AHB 7x, OK1JOC 5x, OK2WE, OK1DOD, OM7CG, OK2BPG, OK2TPS, OK9PDK