Poďakovanie

 

 

Tretí ročník rádioamatérskeho stretnutia na Drozdove potešil mnohých amatérov. Vydarilo sa všetko, čo takéto stretnutie potrebuje.  

 

Za zabezpečenie objektu a pohotového personálu penziónu patrí vďaka Karolovi OM5NS a ďalšiemu Karolovi, OM5KP. Pre viacerých rezervovali aj ubytovanie v zariadení. Nákup nových prístrojov a súčiastok umožnil Miro OM5AWS so svojím širokým sortimentom, ale drobnosťami prispel aj Jano OM3ID.

 

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom stretnutia, ktoré, ako sa zdá, získalo rádioamatérske srdcia mnohých. V tomto ročníku sa počet prezentovaných účastníkov zvýšil na 137. Najdlhšiu kilometrovú trasu absolvovali, ako už tradične, Stano OM8AQ s Vierkou OM8YL, dcérkami OM8QA a OM8KW, ktorí pricestovali z Košíc, no z Česka pricestoval aj konštruktér Ferko OK1NOF z Brandýsa n. L. Viacerí uskutočnili aj turistický výšľap na Veľký Inovec. V neposlednom rade treba poďakovať aj mnohým XYL, priateľkám a kamarátkam, ktoré spríjemnili pobyt na Drozdove svojim „milým šialencom – amatérom“.

 

Počas stretnutis sa uskutočnila aj schôdzka Old-Timers Clubu SARA, ktorá prijala personálne zmeny v Rade OTC, rozhodla o vydávaní nového diplomu Národné parky Slovenskej republiky, ako aj o organizovaní dvojetapových pretekov Momoriál OTC SARA. Podrobné podmienky diplomu aj pretekov budú zverejnené v blízkej budúcnosti. Bolo prijaté rozhodnutie, že schôdzky OTC sa budú konať vždy na stretnutí rádioamatérov na Drozdove.

 

Na záver ešte raz: POĎAKOVANIE všetkým a DOVIDENIA v októbri 2008 na Drozdove!

 

 

Miloš OM3AA