IARU Interim Meeting, Viedeň 2007

 

SZR sa zúčastnilo IARU Interim Meetingu v zložení OM3EI (VKV komisia – C5) a OM3LU (KV komisia – C4). Iste najočakávanejšie sú výsledky rokovania komisie C5, preto by som vás chcel stručne informovať o tom najdôležitejšom.

 

Vo veci vyhodnocovania VKV kontestov, boli predložené tri návrhy, jeden dalo ZRS (S5), jeden OEVSV (OE) a jeden sme dali my (SZR). K týmto návrhom bola vytvorená pracovná skupina (ON6TI, F6IOC, OM3EI, OK2ZI a S53RM), ktorá prijala nasledovný postup. V krátkom čase bude vytvorený FTP server, kam budú mať prístup národní vyhodnocovatelia, ktorí tam budú môcť nahrať denníky zo svojej krajiny a budú si môcť stiahnuť denníky iných štátov pre potreby národného vyhodnocovania. Pracovná skupina diskutovala aj o perspektíve ďalšieho vývoja v oblasti vyhodnocovania kontestov a o možnostiach vytvorenia špecializovaného servera, kam by denníky posielali priamo súťažiace stanice a v budúcnosti by sa aj automaticky vyhodnocovali.

 

Návrh B08, ktorý vyvolal azda najviac protichodných reakcií nielen u nás, ale i v ostatných krajinách IARU R1, sa nakoniec pre nedostatok času ani nedostal na rokovací stôl. Dlho sa diskutovalo o návrhu B18, ktorý žiadal definovať minimum informácií vymenených počas spojenia potrebných pre jeho uznanie. Tu bolo schválené znenie, podľa ktorého je spojenie platné, ak si stanice vymenia značky, reporty a potvrdenia. Ide o zjednodušený preklad, text bol formulovaný tak, aby pokryl všetky druhy spojení na VUSHF a súčasne aby neznemožnil WSJT spojenia s pomocou Deep Search. Je to dobrá správa pre priaznivcov WSJT.

 

Podrobnejšiu informáciu o rokovaní vo Viedni uverejníme, až po obdržaní zápisníc z rokovania oboch komisií.

 

Roman OM3EI