Slovenský zväz rádioamatérov


Vyúčtovania dotácie Ministerstva školstva:

02/2016   03/2016   04/2016   05/2016  

06/2016   07/2016   08/2016   09/2016  

10/2016   11/2016   12/2016