Slovenský zväz rádioamatérov


Vyúčtovanie dotácie Ministerstva školstva:

Priebežné čerpanie dotácie