SD-OMAC ver. 1.3
Rado OM6KW

 
1, Prečo SD-OMAC ?

Kontestový denník SD od EI5DI sa dá používať pod OS Windows s rôznymi typmi interfejsov, podporuje aj CAT, okrem toho má veľa sympatických vlastností.
O vlastnostiach SD a jeho konfigurácii pre rôzne lokálne preteky sa dočítate na stránkach 599.cz.
 
Ako nakonfigurovať SD pre OM Activity Contest (článok Jardy OK1HDU na 599.cz).
 
Podmienky preteku OMAC sú veľmi špecifické a preto SD nedokáže tento lokálny pretek vyhodnotiť.
Bez SD-OMAC-u mi vyhodnotenie preteku s 150 QSO trvalo asi dvadsať minút.
Program vyhodnotí pretek za zlomok sekundy, navyše vygeneruje hlásenie, ktoré sa dá ihneď odoslať cez internet.

Osobne používam interfejs microKeyer od firmy microHam, TCVR FT-1000MP MarkV a priebeh preteku si pre prípadnú kontrolu nahrávam do MP3 súboru.

2, Inštalácia programu


Stiahnutie SD-OMAC ver. 1.3   (cca 640kB).
Po rozbalení stačí skopírovať súbory SD-OMAC.EXE a SD-OMAC.INI do adresára kde je nainštalovaný SD (kde sa nachádzajú súbory .ALL).
Je spustiteľný na operačných systémoch Windows 95/98, ME, 2000, XP a Vista. Nedá sa spustiť pod operačným systémom MS-DOS.

3, Úplne automatické vyhodnotenie preteku

Ak je program spustený po ukončení preteku, alebo od posledného preteku nebol zalogovaný iný pretek – program automaticky detektne posledný .ALL súbor s pretekom OMAC.
 
obr01.jpg (25786 bytes)
 
Po stlačení tlačítka Enter je pretek vyhodnotený a na obrazovke su zobrazené údaje o prídavných bodoch, násobičoch a celkové vyhodnotenie preteku.
 
obr02.jpg (105223 bytes)
 
Program automaticky priradí kategóriu podľa toho, či sú v logu iba CW, iba SSB, alebo CW a aj SSB spojenia. O tom, či je priradená kategória v rozsahu 1.-3., alebo 4.-6. rozhoduje nastavenie Power (QRO/QRP).

Power je vyhodnocovaný podľa nasleduj
úcich priorít:

1, Zadanie QRO, alebo QRP z prikazoveho riadku (najvyššia priorita)
    (ak prikazový riadok neobsahuje parameter QRO, alebo QRP - Power sa priradí podľa nižšej priority)

2, Nastavenie QRO, alebo QRP v konfiguračnom subore SD-OMAC.INI
  (ak INI subor neexistuje, alebo neobsahuje QRO, alebo QRP - Power sa priradí podľa najnižšej priority)

3, Defaultná hodnota Power je QRO 
 
4, Vyhodnotenie staršieho preteku

V prípade ak bol od posledného OMAC preteku zalogovaný iný pretek napr. A160m CW, program by určil automaticky ako súbor s posledným pretekom .ALL súbor s A160m CW.
 

obr03.jpg (25858 bytes)
 
To, že má program vyhodnotiť pretek z iného súboru mu dáme vedieť cez príkazový riadok.
 
obr04.jpg (33018 bytes)
 
5, Zadanie názvu súboru a Power z príkazového riadku
 
obr06.jpg (16127 bytes)
 
obr07.jpg (15336 bytes)

6, Konfigurácia súboru SD-OMAC.INI
 
obr08.jpg (12796 bytes)
 
7, Odoslanie hlásenia cez internet
 
Ak nemáte počítač pripojený na internet, eventuálne chcete poslať hlásenie neskôr treba stlačiť písmeno N (potom Enter). Hlásenie je uložené v súbore OMAC_hlas.htm. Neskôr, keď bude počítač pripojený na internet stačí kliknúť na uvedený súbor.

Ak je váš počítač pripojený na internet stačí stlačiť písmeno A (potom Enter) a vo vašom prehliadači webstránok (napr. Internet Explorer, Firefox,…) sa otvorí HTML stránka
OMAC_hlas.htm.
 
obr10.jpg (49305 bytes)
 
Kategória je prednastavená podľa Power a počtu CW a SSB spojení. V tomto formulári si však prípadne môžete vybrať aj inú kategóriu.
Pre odoslanie hlásenia cez internet stačí kliknúť na tlačítko ODOSLAŤ HLÁSENIE.
 
obr11.jpg (34707 bytes)
 
Po súhlase s textom hlásenia a odoslaní bude výsledok zaradený do priebežného poradia.

Návrhy na vylepšenie SD-OMAC posielajte na email.GIF (1217 bytes).
   
História:
Ver. 1.3 - opravená chyba v súbore hlásenia OMAC_hlas.htm (TNX OM3BA)
Ver. 1.2 - opravená chyba výpočtu prídavných bodov (správne = 0) pre kategórie QRO/CW  a QRP/CW, ktorá nastávala za špec. okolností.
Ver. 1.1 - násobič je aj
posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.
Ver. 1.0 - 14.4.2007