VYHODNOTENIE VI. ROČNÍKA OM ACTIVITY CONTESTU 1998/1999

VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA:

Sumárne vyhodnotenie OMAC 1998/99

Podľa jednotlivých kategórii:

Kategória QRO        Kategória QRP

KATEGÓRIA QRO:

Iba CW        Iba SSB

Umiestnenie na prvých troch miestach v priebehu OM Activity Contestu v kategóriach:

Kategória QRO       Kategória QRP

Najaktívnejší účastníci OMAC 1998/1999