PRETEK   SNP

 21.VIII.2005

 

   Pretek sa koná každoročne na počesť výročia Slovenského národného povstania. Nadväzujú sa spo-jenia medzi OM a OK stanicami, ako aj so slovákmi a čechmi ktorí sú v zahraničí. Preteku sa môžu zúčastniť aj iné zahraničné stanice. Pretek je vypísaný pre jednotlivcov, klubové stanice môžu byť ob-sluhované len jedným operátorom. Poriadateľ pretekov je rádioklub Vrútky, OM3KFV. Slováci a  Češi v zahraničí dávajú v súťažnom kóde PSČ a okresný znak miesta odkiaľ pochádzajú.

   Poštové smerové číslo ( PSČ ) svojho QTH si môžete zistiť na najbližšej pošte ak ho ešte neviete alebo keď vysielate  /p.

 

Dátum  :       Tretia nedeľa v auguste

Etapy   :       Dve  hodinové etapy, prvá od 06.00 do 06.59 a druhá od 07.00 do 07.59 miestneho času.   

Prevádzka:   CW, SSB

Pásmo  :       3520-3560 KHz CW a 3700-3770 kHz SSB

Kategórie :   V preteku je 6 kategórií:   A1- QRO,CW   A2- QRO,SSB   A3- QRO,MIX

                                                               B1- QRP,CW    B2- QRP,SSB    B3- QRP,MIX

                    Výkon QRO je podľa povoľovacích podmienok, QRP maximálne 10W príkonu alebo 

                    5W výkonu. Poslucháči (kategória P) sa tiež môžu zúčastniť podľa bežných podmienok.

Súťažný kód :   V prvej etape:   RST (RS), číslo QSO od 001, poštové smerové číslo QTH a                                                    počiatočné písmená mena a priezviska operátora.

                                                 napr. 579 001 03861 JM  (Jožko Motyčka z Vrútok)

                        V druhej etape: RST (RS), číslo QSO (ktoré pokračuje z prvej etapy), okresný znak a                                       posledné dve číslice ročníka operátora

                                                 napr. 559 037 MAR 43   (okres Martin, ročník operátora 1943)

Stanice pracujúce  /p v poľných podmienkach dávajú PSČ najbližšej obce alebo osady.

                        * Iné zahraničné stanice dávajú len RST a číslo QSO  napr. 579 001

Bodovanie:       5 bodov za QSO s OM, OK, slováci a češi v zahraničí.

                        1 bod za iné zahraničné stanice

Násobiče:         Každé nové PSČ a každý nový okresný znak

Výsledok:         Súčet QSO bodov z obidvoch etáp sa vynásobí súčtom násobičov z obidvoch etáp.

                        V kategóriách A3 a B3 sa môžu v každej etape nadviazať s tou istou stanicou 2 spojenia,

                        jedno na CW a jedno na SSB. Časový rozdiel medzi takýmito QSO však musí byť aspoň

                        5 minút. Každé takéto spojenie má hodnotu 5 bodov. Násobiče sa však rátajú len raz v

každej etape bez ohľadu na spôsob vysielania (CW,SSB)

Denníky:           Odoslať do 30 dní po preteku na:  Rádioklub OM3KFV, pošt.priečinok č.3, 038 61

Vrútky. Vzor denníka a titulnej strany si môžete vyžiadať na horeuvedenej adrese.                     Jednotné tlačivá denníkov a titulných strán uľahčujú a zrýchľujú vyhodnotenie.Priložte          obálku so svojou adresou a známkou.  Adresa pre elektronickú poštu v textovom                      formáte : <om3kfv@zoznam.sk>

Vyhodnotenie: Na stretnutí slovenských rádioamatérov (obyčajne v novembri v Tatrách) a v časopise                Rádiožurnál.    Stanice vysielajúce v poľných podmienkach /p budú vyhodnotené                               osobitne. Na titulnej strane denníka však musia uviesť ich poľné QTH.

Diplomy:           Všetci účastníci preteku ktorí pošlú súťažný denník na vyhodnotenie.

Ceny:               Víťaz každej kategórie  (závisí na min.počte 5 účastníkov)                                                  

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia všeobecné podmienky pre KV preteky.

 

Okresné znaky OM staníc: BAA BAB BAC BAD BAE BAN BAR BBY BRE BST BYT CAD DET DKU DST GAL GEL HLO HUM ILA KEA KEB KEC KED KEO KEZ KNM KOM KRU LEV LMI LUC LVC MAL MAR MED MIC MYJ NAM NIT NMV NZA PAR PBY PEZ PIE POL POP PRE

PRI PUC REV ROZ RSO RUZ SAB SAL SEA SEN SKA SLU SNI SNV SOB STR SVI TNC TOP TRE TRN TTE TVR VKR VTR ZAR ZIH ZIL ZMO ZVO    ( 79 okresov)

 

2

 

Okresné znaky OK1: APA - APJ    BBE BBN BKD BKH BKO BMB BME BNY BPB BPV  BPZ BRA CBU CCK CJH CPE CPI CPR CST CTA DCH DDO DKV DPJ DPM DPS DRO DSO DTA ECH ECL EDE EJA ELI ELO ELT EMO ETE EUL FCR FHB FHK FJI FNA FPA FRK FSE FSV FTR FUO

Okresné znaky OK2: GBL GBM GBR GBV GHO GJI GKR GPR GTR GUH GVY GZL GZN GZS HBR HFM HKA HNJ HOL HOP HOS HPR HSU HVS

 

 

 

Alex  OM6SA     Júl  2005