Celkové poradie OM AC 2004 podľa kategórií

poradie stanica   kategória body
1    OM3PA    QRO    55872
2    OM5JA    QRO    49898
3    OM7AT    QRO    46142
4    OM3VSZ    QRO    44038
5    OK2UQ    QRO    43171
6    OK1KZ    QRO    42270
7    OM5LR    QRO    41917
8    OK2BGA    QRO    40793
9    OM4WW    QRO    37899
10   OK2LF    QRO    33878
11   OM3CDN    QRO    32967
12   OK1KC    QRO    32729
13   OM8AA    QRO    27484
14   OM3KVL    QRO    26930
15   OK1AY    QRO    24167
16   OK1EV    QRO    23328
17   OM7CG    QRO    21422
18   OM3CAZ    QRO    20991
19   OM7PY    QRO    20707
20   OM6AL    QRO    19523
21   OK2BBR    QRO    19182
22   OK2AB    QRO    18093
23   OK2BIU    QRO    17237
24   OK2PIM    QRO    16244
25   OM3YAD    QRO    15381
26   OM3KCM    QRO    15048
27   OK2PXD    QRO    14517
28   OK2SWD    QRO    14412
29   OK2SG    QRO    13775
30   OM5CX    QRO    12685
31   OM3TLE    QRO    10744
32   OK1IA    QRO    10654
33   OK1ARQ    QRO    10458
34   OM7SR    QRO    10163
35   OK2ZJ    QRO    9645
36   OK1FCR    QRO    9538
37   OM7TJ    QRO    8876
38   OK2VP    QRO    8271
39   OK2VVN    QRO    8250
40   OM1II    QRO    7754
41   OM2AM    QRO    7670
42   OK1MSP    QRO    6313
43   OM4APD    QRO    6185
44   OK1LO    QRO    6131
45   OM3CFR    QRO    5589
46   OM4JD    QRO    4400
47   OM3BA    QRO    4255
48   OK1FCJ    QRO    4200
49   OK2BME    QRO    4008
50   OK2BEH    QRO    3875
51   OK2PMS    QRO    3744
52   OM6TU    QRO    3614
53   OM7DX    QRO    3450
54   OM500KM   QRO    3240
55   OK2PYA    QRO    2688
56   OK2STM    QRO    2595
57   OM4ANJ    QRO    2323
58   OM7VF    QRO    2232
59   OK1ARO    QRO    2184
60   OM2HH    QRO    2125
61   OM4AMA    QRO    1975
62   OK2PHC    QRO    1826
63   OK1JE    QRO    1540
64   OM3TYC    QRO    990

1    OM2AK    QROCW   13926
2    OM3EK    QROCW   12922
3    OK1FOG    QROCW   12876
4    OK1IF    QROCW   12800
5    OM7AG    QROCW   12106
6    OM6AZ    QROCW   10851
7    OK1IBP    QROCW   9876
8    OK1AE    QROCW   8653
9    OM8AQ    QROCW   7983
10   OM6FM    QROCW   6933
11   OM3BA    QROCW   4193
12   OK2ZJ    QROCW   2304
13   OM3CFR    QROCW   2071
14   OM3CAZ    QROCW   1344
15   OK1DRU    QROCW   1248
16   OK2BIU    QROCW   1173
17   OK1LO    QROCW   1035
18   OM7SR    QROCW   798
19   OM2VL    QROCW   72

1    OK2BKP    QROSSB   21856
2    OK1DQP    QROSSB   18278
3    OK2BEN    QROSSB   15533
4    OK1KFQ    QROSSB   15498
5    OM6MW    QROSSB   12094
6    OM7AB    QROSSB   11924
7    OK2PHI    QROSSB   11219
8    OK1KMG    QROSSB   10784
9    OK1AXG    QROSSB   8710
10   OM8YL    QROSSB   8411
11   OK2KJI    QROSSB   7497
12   OK1VHV    QROSSB   6561
13   OK2BRX    QROSSB   3910
14   OK2WYK    QROSSB   3640
15   OM2AM    QROSSB   3540
16   OK1MJA    QROSSB   3397
17   OK1DOL    QROSSB   2028
18   OK1FXX    QROSSB   2025
19   OM0ATP    QROSSB   1825
20   OM4TC    QROSSB   1800
21   OK2SG    QROSSB   1704
22   OK2AJ    QROSSB   1584
23   OK2CMX    QROSSB   1475
24   OK1PHI    QROSSB   1311
25   OM7PY    QROSSB   1152
26   OK2PMS    QROSSB   1020
27   OM8AAQ    QROSSB   858
28   OM3CFN    QROSSB   620

1    OK1TGI    QRP    9733
2    OK1DDP    QRP    8578
3    OM7YA    QRP    1681

1    OK1IR    QRPCW   3322
2    OM3TZO/QRP  QRPCW   1758
3    OK1FTG    QRPCW   1516
4    OM4KW    QRPCW   646
5    OK/OM3TRO  QRPCW   450

1    OM7YA    QRPSSB   9053


					
 

Vyhodnotil: Mojo OM6MW