Vyhodnotenie preteku SNP 2004

 

   Tohto preteku sa zúčastnilo 42 staníc, 25 zo Slovenska a 17 z Čiech a Moravy. Ďalších 47 značiek sa ukázalo v denníkoch s rôznou mierou činnosti, od kamarátov z dolného konca až po stanice ktorých aspoň 12 sa mohlo pekne umiestnit, ba dokonca vyhrať, keby boli bývali poslali denník z preteku. Je to veľká škoda keď človek takto plýtva so svojim talentom a vynaloženým úsilím. Ak z dákeho vážneho dôvodu

nemôžete poslať denník na čas, pošlite  ho aj o pár dní neskôr, uznáme každú dobrú výhovorku. HI. Vďaka OK1JFP za denník pre kontrolu.

 

Účasť v jednotlivých kategóriách:

 

                        OM stanice :  A1  ( QRO, CW )  7 staníc                OK :  A1  3 stanice

                                               A2  ( QRO, SSB )  8 st.                            A2   7 staníc

                                               A3  ( QRO, MIX ) 7 st.                             A3   3 st.

                                               B1  ( QRP, CW )   2 st.                            B1   2 st.

                                               B2  ( QRP, SSB )  1 st.                                        B2    -

                                               B3  ( QRP, MIX )   -                                            B3   1 st.

 

Pretekári reprezentovali tieto okresy : OM – 22 okresov: BAB, BAE, BBY, BRE, DKU, DST, JRS/RSO,

                                                                                             KEA, KEO, KRU, LVC(2), MAL, MAR(3),

                                                                                             PAR, POP, RUZ, SEA, TNC, TTE, ZIH, ZIL,

                                                                                             ZVO

                                                              OK -  15 okresov: APH, BPZ, CBU, DDO, ECH, ELI, EUL,

          FHB, FNA(2), GKR, HBR, HOL(2), HOS,  

          HPR, HVS,

 

   Ani v tomto roku sme nemali veľa staníc vysielajúcich z poľného QTH. Je to veľká škoda, lebo práve táto skupina najbližšie predstavuje podmienky v akých bojovali za povstania naši vojaci a partizáni. Len OM2RC, OM6SA a OM8AQ tvorili rad „statočných dobrodruhov“ HI. Počasie bolo pred a počas preteku daždivé a ja som mal veľké šťastie pod Rozsutcom, keď celú sobotu a  nedeľu  lialo a vyčasilo sa len na asi dve hodiny keď sa mi podarilo v rúbani natiahnuť anténu. Medveď sa tohto roku nedostavil na návštevu, ale zato myšky mali v zrube na stole prekážkovú dráhu medzi šroubovákmi a inými nástrojmi. Keď som si na ne v noci posvietil vôbec im to nevadilo a pokračovali v snorení ďalej.

   Keďže v roku 2004 je okrúhle 60. výročie SNP, rozhodli sme sa udeliť cenu Trofej SNP 2004 všetkým víťazom jednotlivých kategórií bez ohľadu na počet účastníkov.

   Pokiaľ ide o vek pretekárov, chýbal nám starý známy starejšina Gejza Illes, OM8CA, ale vo veku 75 rokov ho zastúpil Miro Paulík, OM3EK. Najmladším účastníkom bol 18.ročný Peter Badžgoň, OM6APB.

Ako najladší účastník dostane Peter zvláštnu cenu. Všetci ostatní účastnící dostanú Diplom preteku SNP 2004. Diplomy pošleme spolu s vyhodnotením, trofeje SNP 2004 trochu neskôr.

   K môjmu vlaňajšiemu komentáru a vysvetleniam len malý dodatok. Spojenia číslujeme priebežne v obidvoch etapách t.j. že v druhej etape pokračujeme v číslovaní z prvej etapy, teda nezačíname odznovu.

Bolo tiež veľa duplicitných násobičov, najmä medzi PSČ. Jedno PSČ niekedy používa viac staníc a nezmysly ktoré naprogramujete do svojich „múdrych“ počítačov vám nakoniec vychŕlia zasa len nezmys-

ly. Tieto počítačové denníky často neukazujú potrebné údaje, ako adresu, meno, ročník alebo kategóriu. Sú však plné zbytočných údajov ktoré vytlačia von zo strany údaje ktoré sú dôležité, keď sú poslané cez počítačovú sieť. Použite prosím predpísané tlačivá na písanie denníkov ! Nemáme čas sa hrať na detek-tívov. Ďakujeme všetkým za pripomienky k preteku.

  Niektorí účastníci hovoria, že pretek je náročný, ale velmi zaujímavý, iní zasa hovoria, že jeho nároč-nosť na rádioamatérsky mozok a operátorskú zručnosť odraďuje mnohých bojazlivejších od účasti. Som však presvedčený, že v každom z nás je dosť schopností zúčastniť sa tohto preteku, treba sa však rázne rozhodnuť a pustiť sa do boja v éteri a vaše schopnosti skryté pod zaschnutou vrstvou pohodlnosti, jedno-tvárnosti  a životného sklamania sa zalesknú v plnej kráse. Práve účasť v tomto, na oko ťažkom preteku vám dodá sebadôveru, presnosť a novú chuť po dobrodružstve a úspechu. Ak ani táto moja výzva s vami

 

nepohne, tak sa radšej zúčastňujte ľahkých mechanických pretekov, kde za vás elektronické mašiny, po stlačení gombíka „X“ urobia za vás spojeie a po stlačení gombíka „Y“ výchŕlia a prípadne pošlú aj denník. Ide o to či si vôbec budete pamätať aký pretek ste to išli a kde bola jeho duša.

   Všetkým účastníkom preteku SNP posielame spolu s vyhodntením aj vzorky denníkov, titulnej strany ako aj vzorku napísaného denníka, takže každý môže poslať perfektný denník ktorý sa dá ľahko vyhod-notiť.

   Srdečne vás všetkých pozývame do ďalšieho preteku SNP ktorý bude 21.augusta 2005, či ho už pôjdete z domu, alebo statočne niekde z horského alebo poľného stanovišťa s pomocou svojich vnúčat, mladých lásiek alebo väčších či menších lesných živočíchov. HI. Hľadajte aj signály slovákov a čechov ktorí budú vysielať zo zahraničia. Šaňo OM3TY navrhol a postavil malý prenosný QRP transceiver ktorý sa ideálne hodí na tento pretek a dal mu meno SNPáčik. Želáme vám veľa šťastia, vytrvalosti a úspechu v preteku.

 

 

Alexander Korda   OM6SA

Rádioklub Vrútky  OM3KFV