VYHODNOTENIE IX. ROČNÍKA OM ACTIVITY CONTESTU 2001/2002
Kategória QRO - SSB (42 hodnotených)
  
VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA
Por.	CALL	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT 	Výsledok/kolá		
1.	OK2BKP	2175	2136	2300	2100	2470	2418	1850	1540	1449	1738	1540	1702	23418	12		
2.	OM7AB	2000	2288	2314	2158	2548	2366	1775	0	1357	1650	1728	2225	22409	11		
3.	OK1DQP	2050	1875	2236	1536	1776	1950	1752	1239	1210	1540	1608	1386	20158	12		
4.	OK2PHI	2112	2002	2184	1656	1632	1272	1600	1092	1288	1452	1700	1408	19398	12		
5.	OK2BRX	1850	1748	2054	1750	2210	1820	1850	1281	0	1159	0	0	15722	9		
6.	OK2BEH	2184	0	2652	0	2366	0	0	0	0	1428	1728	1800	12158	6		
7.	OK1MJA	1250	0	0	1775	0	1320	990	722	920	1298	1012	1113	10400	9		
8.	OM7YA	1076	1196	1100	987	1188	1104	748	0	576	629	630	900	10134	11		
9.	OK1SMU	1350	1288	1375	1650	1155	1150	1127	1000	0	0	0	0	10095	8		
10.	OK1DKA	2080	1584	2158	2000	0	2028	0	0	0	0	0	0	9850	5		
11.	OM3WOR	1056	0	1638	2054	1612	1550	1550	0	0	0	0	0	9460	6		
12.	OK1VHV	912	902	840	840	882	0	0	703	0	0	476	924	6479	8		
13.	OK1AXG	0	1125	1274	1272	1225	0	1012	0	0	0	0	0	5908	5		
14.	OM4KK	1925	1776	0	0	0	2132	0	0	0	0	0	0	5833	3		
15.	OM8YL	0	945	945	817	924	945	0	0	0	0	0	684	5260	6		
16.	OM4ADK	1175	882	0	0	1150	1034	989	0	0	0	0	0	5230	5		
17.	OM7CD	0	0	1752	1725	1035	665	0	0	0	0	0	0	5177	4		
18.	OK2KJI	0	0	0	0	1536	1716	0	0	0	0	0	1541	4793	3		
19.	OK2BEN	0	0	0	0	0	0	0	1113	1166	0	1449	0	3728	3		
20.	OK1KHQ	0	0	1265	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	3365	2		
21.	OM6MW	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	0	1464	0	2976	2		
22.	OK1KMG	0	0	0	0	0	0	340	0	666	300	720	646	2672	5		
23.	OM5APX	0	0	1752	0	0	0	0	0	0	780	0	0	2532	2		
24.	OM2HH	0	0	0	0	0	2288	0	0	0	0	0	0	2288	1		
25.	OK1DOL	0	0	0	0	0	2002	0	0	0	0	0	0	2002	1		
26.	OM3KEG	0	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1955	1		
27.	OK1UDJ	0	0	0	0	0	0	0	0	512	585	561	0	1658	3		
28.	OK1CR	0	0	0	496	760	0	0	0	0	0	0	0	1256	2		
29.	OM5NJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240	0	0	1240	1		
30.	OM4AVI	0	0	0	216	0	0	352	0	0	0	384	286	1238	4		
31.	OK2PMS	0	0	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	1		
32.	OK1KTW	0	0	625	494	0	0	0	0	0	0	0	0	1119	2		
33.	OM8CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	1100	1		
34.	OM3TLE	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035	1		
35.	OM7AC	0	0	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	987	1		
36.	OK1FAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	0	966	1		
37.	OK2VP	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	0	0	924	1		
38.	OM0ATP	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	1		
39.	OK1CM	0	0	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	684	1		
40.	OK1KOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	595	1		
41.	OM5ZW	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	1		
42.	OM0JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322	1