VYHODNOTENIE IX. ROČNÍKA OM ACTIVITY CONTESTU 2001/2002
Kategória QRO - CW  (27 hodnotených
  
VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA
Por.	CALL	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT 	Výsledok/kolá			
1.	OM3EK	1675	1357	1632	1488	1536	1575	1242	1425	0	920	1122	1113	15085	11			
2.	OM3QQ	0	1824	1850	1800	1968	1925	1704	1475	0	0	0	1311	13857	8			
3.	OK1AE	1575	1403	1134	0	1775	1260	1440	1122	740	846	0	1071	12366	10			
4.	OK2ZJ	1344	1408	1426	1155	1357	1575	1518	940	0	0	1173	0	11896	9			
5.	OM3ZWA	1875	1608	2028	1728	2100	1924	0	0	0	0	0	0	11263	6			
6.	OK1FOG	0	1260	1392	1265	1464	0	0	980	882	756	1150	1060	10209	9			
7.	OM7VF	0	777	1034	1127	1200	0	0	1058	777	741	987	940	8641	9			
8.	OM6AZ	0	1407	1416	1449	0	0	1474	1265	0	0	1104	0	8115	6			
9.	OM8AQ	0	880	903	1276	987	1210	0	0	0	0	0	1120	6376	6			
10.	OK1DRU	0	0	0	0	0	1625	1254	1056	0	0	0	0	3935	3			
11.	OM5JA	990	1078	1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3432	3			
12.	OM3TZO	0	0	0	0	726	1296	989	0	0	0	0	0	3011	3			
13.	OM5LR	2904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2904	1			
14.	OK1AYY	0	0	0	0	0	1296	1464	0	0	0	0	0	2760	2			
15.	OM3CAZ	0	0	0	0	0	0	1512	1113	0	0	0	0	2625	2			
16.	OK1DOL	0	0	0	1449	0	0	0	1173	0	0	0	0	2622	2			
17.	OM5AR	680	665	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2245	3			
18.	OM2RC	0	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725	1			
19.	OM3BT	0	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1518	1			
20.	OK2OP	0	0	375	0	594	0	0	260	0	0	0	0	1229	3			
21.	OK2WH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1196	0	1196	1			
22.	OK2FH	0	0	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	1092	1		
23.	OM4TX	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	1		
24.	OM3RRF	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	1		
25.	OM1AF	0	0	0	0	0	0	0	858	0	0	0	0	858	1		
26.	OM3BA	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	1		
27.	OK1EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	612	1