omac - ix. ročník - 2001 / 2002
CELOROČNÉ VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

KATEGÓRIA QRO - CW + SSB

    1.    OM5KP    60.250 b.     12 kôl
    2.    OM3PA    58.988 b.     12 kôl
    3.    OM3VSZ    47.251 b.   12 kôl

    na 4. - 10. mieste: ( zžava doprava )
    OM7AG, OM58CX, OM7AT, OK2BGA, OK2UQ, OK1KC, OM8AA
   
    na 11.- 20. mieste:
OM3CDN, OK1MSP, OK1DEH, OM3KVL, OM5JA, OK1FMG,
OK1FCR, OK1EV, OK1PI, OM3CAZ

na 21.- 30. mieste:
OK2LF, OM5LR, OM2AM, OK1KHQ, OM5NJ, OK1IA
OM6TU, OM5BP, OK1LO, OM3CDZ,

na 31. - 40. mieste :
OK1AYY, OM4TC, OK2BBR, OM7CG, OK1FCJ, OK2BND
OK1ARQ, OK2PMS, OK1DOL, OM2RC

na 41. - 50. mieste :
OK1FRO, OM3TLE, OM6KW, OK2PTS, OK2PRM, OK2STM
OK2KJ, OM7MV, OK2WM, OM0CR,

na 51. - 60. mieste :
    OM3TYC OK1AN, OM4JD, OK1KZ, OK2ZJ, OK2PIM,
OK1CDU OM4XA, OM1KM, OM3CFN,

na 61. - 70. mieste :
OK2VP, OK2SWD, OM8AQ, OK2BDF, OM7SR, OM5GU
OM7EW, OK1FAQ, OK1RDX, OK1ITK

na 71. - 74. mieste :
OM3CRG, OK2BHL, OK1HL, OM3KWM.

KATEGÓRIA QRO IBA CW :

    1.    OM3EK    15.085 b.     11 kôl
    2.    OM3QQ    13.857 b.     8 kôl
    3.    OK1AE     12.366       10 kôl
    na 4. - 10. mieste :
    OK2ZJ, OM3ZWA, OK1FOG OM7VF OM6AZ OM8AQ
    OK1DRU

    na 11. - 20. mieste :
    OM5JA OM3TZO OM5LR OK1AYY OM3CAZ OK1DOL
    OM5AR OM2RC OM3BT OK2OP

na 21. - 27. mieste :
    OK2WH OK2FH OM4TX OM3RRF OM1AF OM3BA
    OK1EV

KATEGÓRIA QRO IBA SSB :

    1.    OK2BKP    23.418 b.     12 kôl
    2.    OM7AB      22.409 b.     11 kôl
    3.    OK1DQP    20.158 b.     12 kôl

    na 4. - 10. mieste :
    OK2PHI OK2BRX OK2BEH OK1MJA OM7YA OK1SMU
    OK1DKA

    na 11. - 20. mieste :
    OM3WOR OK1VHV OK1AXG OM4KK OM8YL OM4ADK
    OM7CD OK2KJI OK2BEN OK1KHQ

    na 21. - 30. mieste :
    OM6MW OK1KMG OM5APX OM2HH OK1DOL OM3KEG
    OK1UDJ OK1CR OM5NJ OM4AVI

    na 31. - 42. mieste :
    OK2PMS OK1KTW OM8CA OM3TLE OM7AC OK1FAQ
    OK2VP OM0ATP OK1CM OK1KOB OM5ZW OM0JL

KATEGÓRIA QRP - CW + SSB :

    1.    OK1DDP    31.532 b.      12 kôl
    2.    OK1IF         28.567 b.      8 kôl
    3.    OM0AST    13.462           7 kôl
   
    na 4. - 7. mieste :
    OK1FLT OM2MS OK1IR OK1DLB

KATEGÓRIA QRP - IBA CW :

    1.    OM1II         6.166 b.    8 kôl
    2.    OK1DLB    4.289 b.     4 kola
    3.    OM3TZO       945 b.    1 kolo
    na 4. - 6. mieste : OM3KMK OK1FKD OK1ZHS

KATEGÓRIA QRP - IBA SSB :

    1.    OM3KBW    1.752 b.     5 kôl
    2.    OM0AST     1.392 b.     1 kolo


Vyhodnotenie spracované 23.októbra 2002 Miloš, OM1AA